HEM

Psykoterapi?

Psykoterapi är ett samtal mellan patient och psykoterapeut där en relation med tillit och trygghet mellan parterna är oerhört viktig och grunden för en lyckad terapi. De flesta som söker psykoterapi har fysiska och psykiska symptom som uttrycker att något inte känns bra i livssituationen. Tillsammans reder patient och psykoterapeut ut vad som är orsaken. På detta sätt får patienten reflektera i sin egen takt, vilket bidrar till en större förståelse för sig själv, ger en ökad medvetenhet och insikt kring sitt inre och yttre liv. Det ökar även möjligheterna och förmågan att ta hand om och lösa svårigheter och få tillgång till att se sina möjligheter och därmed kunna ta ansvar för och påverka sitt eget liv.


Psykoterapi kan bedrivas under en kortare eller längre period, en eller flera gånger i veckan.


ANKLEV erbjuder olika former av psykoterapi för barn, tonåringar, vuxna och par samt med konsultationer, bedömningar och handledning individuellt eller i grupp.

Tillsammans närmar

sig den sökande och psykoterapeuten de svåra tankar, känslor, beteenden, relationer, situationer etc., som för patienten är svåra att hantera eller att förhålla sig till på egen hand.