OM

ANN-BRITT ANKLEV

Jag har arbetat med människors psykiska hälsa under hela mitt vuxna liv. Som psykoterapeut har jag en psykodynamisk/psykoanalytisk utbildning. Mitt arbete vilar på denna grund, men jag använder mig också av KBT, kognitiva metoder i mitt arbete samt lösnings- och affektfokuserad korttidsterapi.

PRATA MED PSYKOTERAPEUT?

Det finns lika många anledningar att vilja tala med en oberoende människa som det finns människor.


När man väljer att träffa en professionell utomstående människa att samtala med finns ofta känslan av att ”ha kört fast” eller ”att inte komma vidare på egen hand” med i bilden. Många beskriver att man hamnat i ett ”mönster” som känns tvingande eller som inte leder vidare i livet.


Det ansvar som faller på den som söker terapin är att bidra med sin närvaro och ambition att försöka tala om svårigheterna och det är psykoterapeutens ansvar att skapa trygghet i relationen, att vara hjälpande, stöttande och närvarande med sin psykoterapeutiska kompetens.


Vid behov och efterfrågan arbetar jag med grupper utifrån olika områden, t.ex, föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser samt grupper för personer i sorg.

BEHANDLING KAN SÖKAS FÖR

Jag arbetar med psykoterapi och samtalsbehandling för bland annat depressioner/nedstämdhet, livsleda och självmordstankar, ångest/panikångest, stress/utbrändhetssyndrom, identitet/självkänsla, ätstörningar, tvångstankar/handlingar, självskadebeteende, övergrepp fysiska såväl som sexuella, PTSD, fobi, trauma, missbruk, relationsvårigheter/separation, svartsjuka, aggresivitet och kontrollbehov, sorg och ensamhetskänslor.


Jag arbetar också med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket är ett specialområde för mig.
MINA TJÄNSTER

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI


De flesta som kommer söker pga ett bekymmer, ett lidande eller mönster som upprepar sig. En del söker pga att något akut hänt, sjukdom, olycksfall, dödsfall eller något annat som varit omtumlande eller traumatiskt.

 

Jag arbetar framförallt med att personen ska förstå sig själv och sitt inre, varför gör jag som jag gör, varför känner jag som jag gör. Oavsett om du har tvångsproblematik, ätstörning, depression eller något annat symptom så ser jag symptomen som uttryck för något, som vi hjälps åt med att förstå – att förstå vad symptomet uttrycker och betyder. Först då brukar enligt min erfarenhet en början till förändring kunna ske och att börja kunna känna ro i sitt inre.

 

Vi hjälps åt att reflektera och förstå hur din historia, uppväxt, relationer och händelser har påverkat dig och det blir då lättare att göra förändringar. Det kan ofta vara svårt att göra ett sådant arbete själv. I psykoterapin hjälps vi åt med reflektioner och det känslomässiga och ibland smärtsamma som finns. Min erfarenhet är att ju mer du förstår dig själv desto lättare blir det att göra förändringar och leva det liv du vill göra och kanske drömt om.

 

Efter en psykoterapi känner man oftast sig starkare och med bättre självkänsla, att du är den du är och med god tillgång till dig själv och dina förmågor.

 

KORTTIDSTERAPI

 

I en korttidsterapi som ofta är från 4-5 sessioner till max 20 sessioner arbetar vi med ett visst avgränsat bekymmer, tex att hantera olika situationer yrkesmässigt såväl som privat. Kanske gränssättning eller att komma tillrätta med panikångest.

 

COACHING OCH PERSONLIG UTVECKLING

 

Du kanske längtar efter en förändring men inte vet vad du vill eller hur du ska nå dit. Tillsammans arbetar vi med att utforska och ta reda på åt vilket håll du vill. Vi hjälps åt med en kreativ utvecklingsprocess hos dig så att du kan eliminera hinder och frigöra dina resurser så att du kan hitta en väg som framåt som för dig dit du vill.

 

HANDLEDNING


Jag handleder individuella och i grupp. Du/ni formulerar vad ni vill använda handledningen till, vilket givetvis kan skifta under resans gång. Det kan vara handledning specifikt utifrån olika fall eller situationer samt även titta på din egen process i ditt yrke. Jag gör också utbildningshandledningar, tex du som ska bli psykoterapeut.

 

GRUPPVERKSAMHET OCH FÖRELÄSNINGAR

 

Jag har många års erfarenhet utifrån neuropsykiatriska diagnoser. Föreläser om ¨Neuropsykologi i vardagen¨. Bedriver gruppverksamhet för föräldrar till barn, tonåring med diagnos ur detta spectrum. Bedriver också gruppverksamhet för tonåringar med tex ADHD eller Asperger.

UTBILDNING

Innehar socionomexamen, Stockholms Universitet och legitimation som psykoterapeut  Göteborgs Psykoterapi Institut. Vidareutbildad inom familjeterapi vid Psykologiska Institutionen i Göteborg, korttidsterapiutbildning vid Danderyds sjukhus samt grundutbildning i KBT från KBT Svealand i Örebro.

GÖTEBORGS PSYKOTERAPI INSTITUT

Legitimerad Psykoterapeut

GPI:s utbildningar utgår ifrån ett psykoanalytiskt/psykodynamiskt synsätt där social medvetenhet och samhällsengagemang är en viktig del. GPI:s målsättning är att förmedla psykodynamisk kunskap som kan användas inom många olika områden, såsom socialtjänst, kriminalvård, skola, somatisk sjukvård, psykiatri m.m.

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN, GÖREBORGS UNIVERSITET

Psykoterapi med inriktning mot familj

Psykoterapeutprogrammet, med inriktning mot familj, har ett systemiskt och relationsinriktat perspektiv på mänskliga problem.

STOCKHOLMS UNIVERSITET

Socionomexamen

Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan ingår i samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet sedan 1977. Den är nu en av universitetets största institutioner med omkring 100 anställda och mer än 1 000 studenter.